Julkaistu: 30.4.2024

Tuore tutkimus suomalaisen viininkäytön nykytilasta: kuka haluaisi ostaa viiniä ruokakaupasta?

Millaisia viinejä Suomessa ostetaan – ja mistä? Missä tilanteissa viinejä käytetään? Millaisista tuotteista ollaan kiinnostuneita? Millainen on Suomalainen viinipersoona? Mikä on tärkeää viinin ostopaikassa? Mikä suomalaisille oli tärkeää ostettavassa viinissä?

Tutkimustoimisto Kuulas Helsinki ja mediatoimisto Virta UM toteuttivat keväällä 2024 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin suomalaisen viininkäytön nykytilaa sekä markkinareaktioita, mikäli viinin myynti vapautettaisiin asteittain. Tutkimukseen haastateltiin yli 1 600 suomalaista, ja siinä syvennyttiin erityisesti 1 000 aktiivisen viininostajien näkemyksiin. Suomalaiset viininostajat jakautuivat toimintamotiiviensa perusteella neljään segmenttiin: “hintaa tuijottavat”, “suositteluun nojaavat”, “laatuun panostavat” ja “vastuullisuutta korostavat”.

Mitä tapahtuisi, jos viinien myynti ruokakaupassa vapautuisi kokonaan?

49 % suomalaisista ottaisi ruokakaupan pääasialliseksi ostopaikakseen
Lähes puolet suomalaisista ostaisi jatkossa pääasiallisesti viininsä ruokakaupasta. Erityisesti miehet ja edullisia viinejä haluavien segmentti kuuluivat tähän joukkoon.

43 % säilyttäisi Alkon pääasiallisena ostopaikkanaan
Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti iäkkäämmät kuluttajat sekä ne ostajat, joiden pääasialliset motiivit liittyvät korkeaan laatuun ja hyvään palveluun.

Kuka siirtyisi ruokakauppaan ja kuka pysyisi Alkossa?

Raporttimme antaa markkinoijille paljon työkaluja: millaisia tuotteita ja millaista palvelua eri ryhmille tulisi tarjota? Millaisilla markkinointiviesteillä eri ryhmiä puhutellaan ja millä medioilla heidät tehokkaimmin tavoitetaan?

Raportti kuvaa suomalaisen viininkuluttajan nykykäyttäytymistä. Se tarkastelee esimerkiksi eri viinityyppien käyttöä ja käyttötilanteita sekä selvittää eri alkoholipitoisuuksien, pakkaustyyppien ja pakkauskokojen houkuttelevuutta. Siinä perehdytään kuluttajien valintamotiiveihin liittyen sekä viinin että ostopaikan valintaan. Erityisesti tutkimus syventyy siihen, mitä viinin myynnin asteittainen vapautuminen tarkoittaisi markkinan osalta. Selvitimme Alkon pitovoimatekijät sekä ne asiat, millä ruokakauppa voi myyntiä itselleen voittaa. Kiinnostuitko?

Kokonaisuuden täydentävät kolme erillisraporttia tulevaisuudessa kiinnostavista kohderyhmistä:

  • Mietojen viinien vapautuessa ruokakauppaa suosivat kuluttajat
  • Mietojen viinien vapautuessa Alkoa suosivat kuluttajat
  • Noin 8 % viinien ostoa harkitsevat kuluttajat

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Markus Rauramo, Account Director, Virta UM (markus.rauramo@virtamedia.com), 040 484 6336

Teemu Putto, Interim COO, Kuulas Helsinki (teemu.putto@kuulas.fi), 040 592 9410